เหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย เจ้าเยาวพรรณ ณ เชียงใหม่ ออกเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคและเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

444รุ่งระวี  มีทองคำ  รองนายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย  เจ้าเยาวพรรณ  ณ เชียงใหม่ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดฯและคณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ ออกเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ในภาพมอบให้แก่ ราษฎร หมู่ที่ 4 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง

ร่วมแสดงความคิดเห็น