คณะเจ้าหน้าที่พยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.หนองควาย อ.หางดง ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องไข้เลือดออกและโรคซิกากับคณะนักเรียนโรงเรียนนันทชาติ เกรด สคูล

b-5-jpgเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 คณะเจ้าหน้าที่พยาบาล จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องไข้เลือดออกและโรคซิการ์กับคณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1- 6 ณ โรงเรียนนันทชาติ เกรด สคูล อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น