เมืองรถม้าของบสร้าง สถานีขนส่งฯแห่งที่ 2

b-3เทศบาลนครลำปาง เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการขนส่งทางบก 250 ล้านบาท ก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมตรีนครลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปาง โดยเทศบาลนครลำปาง เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการขนส่งทางบก 250 ล้านบาท ก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งเทศบาลนครลำปางได้ผลักดันโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปางแห่งใหม่ ซึ่งมีเหตุผลและความจำเป็น ดังนี้

1.การเชื่อมต่อระบบการขนส่งไม่เชื่อมต่อกัน กระจัดกระจาย โดยเฉพาะภายในจังหวัด ไม่มีการจัดให้เป็นระบบ สร้างความแออัดด้านการจราจรในเขตเมือง

2.ปัญหาด้านผังเมืองเป็นผังเมืองเก่า ไม่สามารถขยายพื้นที่รองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี

3.สถานีขนส่งผู้โดยสารในปัจจุบัน มีความแออัด รถวิ่งระหว่างจังหวัดไม่สามารถเข้าไปจอดในสถานีขนส่งได้ การสร้างสถานีแห่งที่ 2 เป็นการเพิ่มพื้นที่จอดรถที่วิ่งภายในจังหวัดและลดความแออัดในการเข้าสถานีขนส่ง ของจำนวนรถโดยสารและรถยนต์ส่วนบุคคล และเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรภายในตัวเมืองซึ่งมีเพิ่มขึ้นทุกๆปี

จากผลการศึกษา สำรวจข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมด้านขนส่งและจราจรภายในพื้นที่เขตเทศบาลนครลำปางของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ควรจะอยู่ห่างจากจุดเดิมขึ้นไปทางเหนือหรือลงไปด้านใต้และอยู่ติดกับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ไม่เกิน 3 กิโลเมตร เพื่อความสอดคล้องกับการพัฒนาเมือง การเข้าถึงและเชื่อมโยงกับท้องถิ่นอื่น ซึ่งได้ศึกษาพื้นที่และจากการลงสำรวจพื้นที่ว่างบริเวณไทวัสดุ และโซนทางเลี่ยงฮะเฮง อยู่ในเขตเทศบาลนครลำปาง รัศมี 3 กิโลเมตร ซึ่งได้มีการสอบถามราคากลางจากสำนักงานที่ดินแปลงหนึ่ง ที่ประกาศขาย ใช้งบประมาณ 180 ล้านบาท พื้นที่ 14 ไร่ รวมกับที่ดิน อาคารระบบสาธารณูปโภค จำนวน 250 ล้านบาท ซึ่งเมื่อวันที่ 7 กันยายน ที่ผ่านมา นายกเทศมตรีนครลำปาง ได้เข้าพบนายสนิท วงษ์พรหม อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ในการขอรับการสนับสนุนการก่อสร้างสถานีขนส่งฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และชาวลำปางต้องคอยติดตามผลความคืบหน้ากันต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น