รับโล่รางวัลและธงตราสัญลักษณ์ความปลอดภัย

b9 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ รับโล่รางวัลและธงตราสัญลักษณ์ความปลอดภัย ประเภทโรงแรมและรีสอร์ท ประจำปี 2559 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบรางวัล และธงตราสัญลักษณ์ความปลอดภัย ให้แก่โรงแรมและรีสอร์ท 53 แห่ง ที่ผ่านการตรวจประเมินตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชีงใหม่ โดยโรงแรมเมอร์เคียวฯก็เป็นหนึ่งในนั้น ซึ่งมี นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีb10

ร่วมแสดงความคิดเห็น