สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การซื้อขายข้าวนาแปลงใหญ่

b8นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การซื้อขายข้าวนาแปลงใหญ่ โดย นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัด้ชียงใหม่เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น