อำเภอสันกำแพงเดินหน้า ช่วยเหลือเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต

%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%87

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 ก.ย.ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ในศูนย์ราชการที่ว่าอำเภอสันกำแพงเชียงใหม่ ได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ สนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตแก่ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิตในปี 59/60 โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงษ์มูล นายอำเภอฯเป็นประธาน มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประมาณ 200 คน

ทางด้านนายอำเภอสันกำแพง ได้เปิดเผยว่า ในการประชุมชี้แจงแนวทางในครั้งนี้ มีนางแจ่มจันทร์ ล่ามช้าง เกษตรอำเภอฯ นายสมพร นันทะชัย ผจก.ธกส.สาขาสันกำแพง และจ้าหน้าที่ ธกส.สาขาแม่ออน และ สาขาบ้านบ่อสร้าง สันกำแพง ผู้ที่เกี่ยวข้อง กำนันผู้ใหญ่ทั้ง 10 ตำบล 100 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด อำเภอ และระดับหมู่บ้าน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ก.ค.59 ที่แต่งตั้งคณะกรรมบริหาร ให้มีคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิต แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ที่เกษตรกรได้จดทะเบียนไว้แล้วกับเกษตรอำเภอ ในการประชุมชี้แจงแนวทางแก่ผู้ที่เข้าประชุมให้ชัดเจน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ ชี้แจงความประสงค์ พิจารณากลั่นกรองเกษตรกรผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งภายในเดือนตุลาคมนี้ ทาง ธกส.และเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ คงจะได้ดำเนินการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกร รายละคงไม่เกิน 10 ไร่ๆละ 1,000 บาทต่อไป นายอำเภอกล่าวตอนท้าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น