เปิดงาน “ฮับขวัญขันโตก ลูกจ๊างห้าเก้า หมู่เฮาน้องปี้ เมดเทคเปรมปรีดิ์ ยินดีต้อนรับ”

b5รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน “ฮับขวัญขันโตก ลูกจ๊างห้าเก้า หมู่เฮาน้องปี้ เมดเทคเปรมปรีดิ์ ยินดีต้อนรับ” ณ ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น