สัมมนาแนวทางการดำเนินงาน ศูนย์ช่วยเหลือ SMEs

b-3
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ศูนย์ช่วยเหลือ SMEs (SME Rescue Center ) การจัดสัมมนาดังกล่าวเพื่อชี้แจงแนวทางการทำงานให้แก่เครือข่าย และเพื่อสร้างความเข้าใจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการรับเรื่องราวปัญหาของผู้ประกอบการ SME เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟู โดยมีผู้ประกอบการ SME ที่สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก จัดขึ้น ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น