วิสาหกิจยื่นหนังสือ ถึงนายกรัฐมนตรี ปลดผู้บริหารไนท์.

184470

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบล พร้อมสมาชิกเกษตรกร กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ร้องเรียนนายกรัฐมนตรีให้ปลดผู้บริหารไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่รับเรื่องแล้ว ขณะที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังจะเดินทางไปยืนหนังสือที่เป็นข้อมูลเชิงลึกให้กับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลต่อไป เผยพบ สตง.ตรวจสอบความไม่โปร่งใสของผู้บริหารไนท์ซาฟารีมีกว่า 10 เรื่อง

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.2559 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายดี จันทคลักษณ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบล ต.แม่เหียะ ต.สุเทพ อ.เมือง และ ต.หนองควาย และ ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ พร้อมสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ได้มีกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ 4 ตำบล รวมจำนวน 15 คน ได้ยื่นหนังสือถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับเรื่อง

นายดี กล่าวว่า ขอให้ทางรัฐบาลหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีที่สวนสัตว์กลางคืนเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจะเลิกสั่งซื้ออาหารสัตว์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทำให้สมาชิกภาคเหนือทั้งหมดประมาณ 500 ครอบครัวเดือดร้อน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบล ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2547 สมาชิก ต.แม่เหียะ อ.เมือง มีจำนวน 245 ราย สมาชิก ต.สุเทพ อ.เมือง มีจำนวน 25 ราย สมาชิก ต.หนองควาย และ ต.บ้านปง อ.หางดง จำนวน 171 ราย ลูกสมาชิกสมทบ จำนวน 21 ราย ใน จ.เชียงใหม่ เครือข่ายสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอื่นๆในจังหวัดต่างๆในภาคเหนือ รวมกว่า 500 ครอบครัว มีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยและปลูกฝักทองและมันเทศ และข้าวโพด อ.สารภี อ.สะเมิง อ.แม่วาง อ.แม่แจ่ม อ.แม่แตง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ อ.เวียงป่าเป่า จ.เชียงราย อ.แม่สะเรียง และ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ผู้ปลูกหญ้าเพื่อเป็นอาหารสัตว์ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ผลิตอาหารสัตว์สัตว์ส่งสวนสัตว์กลางคืนเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมานาน 11 ปี

“ส่วนเรื่องที่จะร้องเรียนนายกรัฐมนตรีคือ 1.ขอให้ตรวจสอบประเด็นกรมส่งเสริมการเกษตรไม่ต่ออายุให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบล จากที่กรมส่งเสริมการเกษตรครอบครองที่ดินสาธารณประโยชน์โดยผิดกฏหมายมานาน 40 ปี, 2.ขอให้ตรวจสอบบัญชีสัตว์ทั้งที่มีชีวิตและเสียชีวิตของสัตว์ภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพราะจะเกี่ยวโยงกับการซื้อและขายแลกเปลี่ยนสัตว์หรือไม่, 3.ขอให้ปลดหรือย้าย ผ.อ.ฝ่ายจัดการสัตว์ สัตวแพทย์ที่ไม่สามารถดูแลปกป้องรักษาชีวิตสัตว์ และขอให้ปลอดผู้บริหารที่มีปัญหากับชุมชน และผู้บริหารที่ถูกตรวจสอบจาก สตง.นับสิบกว่าเรื่องด้วย

ข้อ 4.ขอให้คืนอาหารสัตว์ทุกชนิดให้กับชุมชนที่อาศัยอยู่รอบไนท์ซาฟารี ในนามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบล ตามที่ทำตามแผนแม่บทในการสร้างเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นพันธะสัญญาเดิมที่ให้ไว้กับชุมชนตามร่าง พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ที่รัฐบาลสนับสนุนให้เข้มแข็งยืนได้ด้วยตัวเอง ผลประกอบการรายได้ตกถึงมือเกษตรกรอย่างทั่วถึง และเป็นธรรมไม่ต้องการให้ตกกับนายทุนหรือเอกชนบางรายหรือเจ้าหน้าที่บางคนที่มีส่วนร่วมเพียงรายเดียว จึงแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบปัญหาดังกล่าว การยืนหนังสือวันนี้แล้วชาวบ้านยังจะเดินทางไปกรุงเทพเพื่อยื่นเอกสารเพิ่มเติ่มให้รัฐบาลได้ทราบปัญหาอื่นๆในเชิงลึกต่อไปด้วย เพราะพบว่าผู้บริหารไนท์ซาฟารีบางคนได้ถูก สตง.ตรวจสอบกว่า 10 เรื่องอยู่ด้วย” นายดี จันทคลักษณ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบล กล่าว

ด้านนายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กรณีปัญหาดังกล่าว ทางตนได้แนะให้ทางวิสหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ 4 ตำบล ไปจัดตั้งและจดทะเบียนในที่แห่งใหม่ใน ต.แม่เหียะ เพราะที่ผ่านมา ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ เมื่อจดทะเบียนและจัดตั้งในพื้นที่เอกชนที่ถูกต้องแล้วทางจังหวัดจะช่วยเหลือให้เข้าไปดำเนินการส่งอาหารสัตว์ให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีต่อไป เพราะต้องการช่วยเหลือเกษตรกรที่ผลิตอาหารสัตว์จำนวนกว่า 500 ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรในการผลิตอาหารสัตว์ ทางจังหวัดเป็นห่วงเรื่องปากท้องประชาชนอยู่แล้ว เพราะทุกวันนี้กลุ่มผลิตอาหารสัตว์วิสาหกิตชุมชนสามารถผลิตอาหารสัตว์ได้จำนวนมากถึง 6,500 กิโลกรัม หรือ 6.5 ตันต่อวัน ในการส่งให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี หากยกเลิกประชาชนจะเดือดร้อนจำนวนมาก กรณีที่เคยทำตามแผนแม่บทนั้น ก็ต้องเข้าใจทางไนท์ซาฟารีด้วย เพราะกำลังถูก สตง.ตรวจสอบอยู่ ดังนั้นหากทุกฝ่ายทำถูกต้องก็จะไม่เกิดปัญหาอะไร และยืนยันว่าจังหวัดจะช่วยเหลือสร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชนอยู่แล้ว” นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าว พร้อมรับหนังสือดังกล่าวไว้ส่งให้รัฐบาลต่อไป หลังจากชาวบ้านยื่นหนังสือเดินทางกลับ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ.

ร่วมแสดงความคิดเห็น