ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเสียหายผู้ประสบอุทกภัย

1-jpg
ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าฯเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเสียหายผู้ประสบอุทกภัย และมอบถุงยังชีพ บ้านวาก หมู่ที่ 4 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน และติดตามความเสียหายของสะพาน บ้านแม่ตะไคร้ ม.1 ต.แม่ทาเหนือ พร้อมนำคณะตรวจเยี่ยมราษฎรตำบลป๋าแป๋ อำเภอ แม่แตง ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น