สัมมนาระดมความคิด “มองเชียงใหม่ 720 ปี สู่เมืองมรดกโลก : อดีต ปัจจุบัน อนาคต”

b2
พุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วย อ.ชัยธวัช เสาวพนธ์ กก.บริหารการพัฒนาพิงคนคร และ ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผอ.สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เข้าร่วมการสัมมนาระดมความคิด เรื่อง “มองเชียงใหม่ 720 ปี สู่เมืองมรดกโลก : อดีต ปัจจุบัน อนาคต” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น