เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับชมรมลูกหลานพระนางจามเทวี จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระนางจามเทวี

1เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับชมรมลูกหลานพระนางจามเทวี จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ มีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมพิธีจำนวนมาก ที่ลานอนุสาวรีย์ พระนางจามเทวี อ.เมือง จ.ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น