ทหาร-ชาวบ้าน ร่วมกันปลูกป่า

b8

เมื่อวันที่ผ่านมา ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 7 จ.ลำพูน ( อ.ลี้ ) ร้อย.รส.ที่ 3 ( ร.7พัน.2 ) ร่วมกับ นายคมกริช ไชยฮั่ง ปลัดอำเภอลี้ฝ่ายป้องกัน , เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน อ.ลี้ , นายวรวุฒิ โพธิแท่น หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลำพูน 6 ( บ้านกลาง ) เจ้าหน้าที่ ตำรวจ สภ.ลี้ , กำนันตำบลนาทราย, ผู้ใหญ่บ้านผาลาดเหนือ หมู่ที่ 15 , ผู้ใหญ่บ้านผาลาดใต้ หมู่ที่ 3 และคณะกรรมการหมู่บ้าน พร้อมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ จำนวน 80 คน ร่วมกันปลูกต้นไผ่ จำนวน 100 ต้น ในพื้นที่ป่า สาธารณะประโยชน์ของบ้านผาลาดเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เนื้อที่ 3 ไร่ และร่วมกัน ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลี้ ท้องที่ ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน ผลการปฏิบัติไม่ตรวจพบการกระทำผิด แต่อย่างไรก็ตาม ทหารและ ประชาชนชาว อำเภอลี้ ที่มีพื้นที่ใกล้กับเขตอุทยาน และ ป่าสงวน จะร่วมกันเฝ้าระวัง การบุกรุก และ ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่า ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

อำเภอลี้ เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของจังหวัดลำพูน ห่างจากตัวเมืองลำพูน ระยะทาง 105 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับพื้นราบ มีพื้นที่ป่า ประกอบด้วย ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตืน-แม่แนต ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ลี้ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลี้ และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่หาด-แม่ก้อ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติแม่ปิง จึงถือได้ว่าอำเภอลี้ เป็นอำเภอที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุด มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง ของภาคเหนือ

ร่วมแสดงความคิดเห็น