พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติให้พระครูพุทธไสยาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระนอนหนองผึ้ง

b1พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติให้พระครูพุทธไสยาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระนอนหนองผึ้ง อำเภอสารภี เป็นบุคคลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ในงานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน และต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น