มุทิตาจิตผู้เกษียณรั้วดำเหลือง

3-102สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2559 ภายใต้ชื่องาน “ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยผูกพัน” โดยมี รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวมุทิตาจิตแด่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ มีข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมงานจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันก่อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น