ปรึกษาหารือ..

44
กรุณา ยุวศิลป์ นายกสโมสรไลออนส์เชียงใหม่คำดารา จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการจัดทำกิจกรรมช่วยเหลือสาธารณกุศล-สังคมที่ด้อยโอกาส และการเข้าร่วมงานกิจกรรมเนื่องในวันไลออนส์สากลบริการ ( 8 ต.ค.59)โดยมี เจ้าเยาวพรรณ ณ เชียงใหม่ ร่วมหารือด้วย ที่ รร.ดิเอ็มเพรส

ร่วมแสดงความคิดเห็น