มอบของที่ระลึก…

10-44
นายเกา แสน ลวิน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ณ นครเชียงใหม่ มอบของที่ระลึกภาพพลอยอาณาจักรโบราณพุกามแห่งมัณฑะเลย์ และผ้าลุนตยาประจำชาติ แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์-เชียงใหม่ ในโอกาสเข้าร่วมงานพิธีรำลึกวันสถาปนาสถาบัน ม.นอร์ท-เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น