โปลิฯ ร่วมใจ ถูกวินัยจราจร

8-64
เมื่อวันที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดยอ.สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการฯ พร้อมด้วยเครือข่ายผู้ปกครองฯ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ “โปลิฯร่วมใจ ถูกวินัยจราจร” ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการจราจรไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมายและทักษะการขับขี่รถ โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน จำนวน 2 รุ่น โอกาสนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถสอบและทำใบอนุญาตขับขี่ ได้อีกด้วย ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น