ลงนามความร่วมมือการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสัญญาณโทรคมนาคม จ.เชียงราย

b20 b21นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงราย และบริษัทเอกชนผู้ให้บริหารโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสัญญาณโทรคมนาคมที่พาดตามเสาไฟฟ้า ภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย ให้เรียบร้อยสวยงาม ทำให้เมืองเชียงรายมีทัศนียภาพและสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามน่ามอง ณ สวนตุงและโคมเฉลิมนครเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น