มทร.ล้านนาจัดงานแสดงมุทิตาจิต

b-7-jpgมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559“เกษียณรักสัมพันธ์สานใจ สายใยราชมงคลล้านนา” แก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 34 ราย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธี กล่าวเชิดชูเกียรติแสดงมุทิตาจิตมอบของที่ระลึกและบันทึกภาพร่วมกับผู้เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี กล่าวว่า “ขอขอบคุณกับทุกท่านที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถทั้งในบทบาทของอาจารย์ที่ให้ความรู้กับศิษย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด วันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้เรียนรู้และยึดถือแบบอย่างที่ดีของการเป็นบุคลากรที่ดีของมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาของการก่อตั้งสถานศึกษาแห่งนี้เรามีบุคคลที่เป็นแบบอย่างมากมายซึ่งได้สร้างประโยชน์คุณานัปการให้แก่มหาวิทยาลัยและจะมอบหน้าที่นั้นต่อให้บุคลากรรุ่นต่อๆไป ที่จะได้สืบทอดและร่วมกันยึดถือเป็นแบบอย่างอันดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯต่อไป”

b-6-jpg

โดยในปี พ.ศ.2559 มทร.ล้านนามีผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 34 รายได้แก่ นายเอกชัย กิตติวรากูล นายธงชัย ปัญญาธนัญชัยนายวิทูรย์ ส่องแสง นายอิ่นแก้ว ยะปัน ผศ.พรพิมล วิกรัยพัฒน์ผศ.สุทธิดา จันทร์คง ผศ.นุกูลพิกุล นายอภิชัยตี รณวัฒนากูล ผศ.เบญจพงษ์พรนิมิตร ผศ.อินสอน สายมา นายเสน่ห์ศรีวิชัย ผศ.พิชัยไชยเสนา นายอรุณ ไทยใหม่ นายพรหมมินทร์ สายนาคำ ผศ.โพธิ์งามภู่ทอง ผศ.ถาวรถนอมพงษ์ชาติ นายสุชาติ สุวรรณเบญจางค์ นายบุญรอด มาลากรอง นายวิรัติอำพันธุ์ ผศ.เศรษฐศิลป์ อัมมวรรธน์ นายสวัสดิ์ ช่างสาร นายศิลปชัย ดิวรางกูร ผศ.บวรลักษณา อินประสิทธิ์ นายวรทัศน์ ศรีวิชัย นางสาววันดี อ๊อดปัญญา ผศ.สุนีรัตน์ สุรีย์พงษ์ นายสังข์ทอง มีนายหวั่นหมีนิ่ม นายรี จันทร์พุฒนายสมศักดิ์ สว่างวรรณ นางสาวจำเนียน เป็กเครือ ผศ.สำเร็จศรี บรรเทา นายพัฒนา อินทร์ประเสริฐ นางอุไรลักษณ์ ปัญญาราช
b-5-jpg

ร่วมแสดงความคิดเห็น