คลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มช. อบรมให้ความรู้เรื่อง “เรียนรู้ ดูแล สมาธิสั้น”

b-1-jpgคลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของเด็กที่มีอาการสมาธิสั้น จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “เรียนรู้ ดูแล สมาธิสั้น” เมื่อวันที่ผ่านมา ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

โดยมี ดร. วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อ “รู้จักโรคสมาธิสั้นทักษะ EF สำคัญอย่างไรในเด็กยุคปัจจุบัน” โดยอาจารย์ นพ. อัศวิน นาคพงศ์พันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และการบรรยายในหัวข้อ “กิจกรรมบำบัดกับการดูแลเด็กสมาธิสั้นกิจกรรม SI ในเด็กสมาธิสั้น” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรินยา ศรีเพชราวุธ อาจารย์ประจำภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้น และแนวทางการช่วยเหลือสำหรับบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางด้านสุขภาพ ผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไปโดยมีผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายจำนวน 111 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น