ร.ร.กาวิละอนุกูล จัดงาน “ร้อยรัก สานสายใย มุทิตาจิต 2559”

b-12-jpgb-11-jpgโรงเรียนกาวิละอนุกูล เชียงใหม่ จัดงาน “ร้อยรัก….รวมใจ….สานสายใย มุทิตา 2559 โดยมีนายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สวนปรุง เป็นประธาน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ณ ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง กล่าวว่า การเกษียณอายุราชการนั้น นับว่าเป็นการสิ้นสุดและบรรลุภารกิจในหน้าที่การปฏิบัติราชการ ตลอดระยะเวลาที่ได้ทำงานและสร้างผลงานให้กับโรงเรียน ลูกศิษย์ อย่างมากมายตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละท่าน ก็ขอแสดงความชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์และบุคลากรที่ได้ร่วมงานกัน โปรดระลึกเสมอว่า คุณค่าแห่งความดีและคุณค่าในตนเองของท่านนั้น จะคงอยู่ในใจของลูกศิษย์และทุกคนตลอดไป
ผู้เกษียณอายุราช โรงเรียนกาวิละอนุกูล ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายชาญณรงค์ รัตนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล,นางบัวแก้ว ใหม่ศรี,นางบุญนำ น้อมปิยนันท์ และนายธงชัย ชัยชนะ โดยมีคณะครู อาจารย์ บุคคลากร แขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก

b-10-jpg

ร่วมแสดงความคิดเห็น