ม.นอร์ท-เชียงใหม่ อบรม “เทคนิคการทำสบู่แฟนซีสมุนไพร”

b-9-jpg คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ จัดอบรม“เทคนิคการทำสบู่แฟนซีสมุนไพร (Techniques of Fancy Herbal Soap Production)”ขึ้นเนื่องจากกระแสการให้ความสำคัญทางด้านความงามและสุขภาพที่มีค่านิยมมากขึ้น จนส่งผลให้อุตสาหกรรมความงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมเครื่องสำอางมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเครื่องสำอางให้แก่ผู้สนใจที่มีเวลาจำกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัดอบรมหลักสูตรพิเศษ โดยช่วงเช้ามีการอบรมภาคทฤษฎี โดยนายสมประสงค์ พยัคฆพันธ์ ประธานเครือข่ายคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทยภายใต้

b-10-jpgกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ความรู้เรื่อง “การตลาดและธุรกิจสบู่สมุนไพรในประเทศไทยและอาเซียน” /ศ.เกียรติคุณ ภก. ดร. จีรเดช มโนสร้อย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต “ฐานข้อมูลสมุนไพรใช้ทางเครื่องสำอางของ อย. กระทรวงสาธารณสุข” / ศ.เกียรติคุณ ภญ. ดร. อรัญญา มโนสร้อย หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง “สมุนไพรไทยที่น่าสนใจใช้ในเครื่องสำอาง”/ อาจารย์ ภญ. ฐิติยา หงษาวงศ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง “เทคนิคการผลิตสบู่แฟนซีสมุนไพร” ส่วนช่วงบ่ายเป็นภาคปฏิบัติการทำสบู่แฟนซีสมุนไพรต่างๆ โดยอาจารย์ ภญ. ฐิติยา หงษาวงศ์ , อาจารย์ พทป. รัฐพรรณ พลรัฐ และอาจารย์ทักษอร รัตนยุวัน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ เทคนิควิธีการทำสบู่ และออกแบบสบู่ของตนเองตามความคิดและจิตนาการ สร้างความสนุกและได้ความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น