สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เชียงใหม่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ปี 2560

3-jpgสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เชียงใหม่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ปี 2560 และจัดงาน แสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ปุณยมันตรารีสอร์ท อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น