พลโท โกศล ประทุมชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ส่งมอบการบังคับบัญชา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ให้กับ พลตรี เกษมสุข ตาคำ

b-5พลโท โกศล  ประทุมชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก  ส่งมอบการบังคับบัญชา   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓  ให้กับ พลตรี เกษมสุข ตาคำ บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓  (ท่านใหม่) ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น