PEA เขต1 เชียงใหม่ เยี่ยมเยือนลูกค้ารายสำคัญ

124129

วันนี้ (วันที่ 11 ตุลาคม 2559) PEA เขต 1 เชียงใหม่ โดย นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ผอ.ไฟฟ้าเขต พร้อมด้วย นายดนัย ทรัพย์เจริญ ผจก. PEA อ.สันป่าตอง นำคณะผู้บริหาร พนักงาน เข้าเยี่ยมเยือนและรับฟังความคิดเห็นจาก บริษัท ซันสวีท จำกัด เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง  โดยมี ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยทีมงานผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการให้บริ การ ด้านพลังงานไฟฟ้า ณ ห้องประชุม บริษัท ซันสวีท จำกัด124130บริษัท ซันสวีท เป็น 1 ใน 3 ผู้ผลิตและส่งออก ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง และข้าวโพดหวานแช่แข็งรายใหญ่ของประเทศไทย อัตราการส่งออก ปีละ 1.8 พันล้านบาท พนักงาน 700 กว่าคน กำลังการผลิต 1.5แสนตันต่อปี นับเป็นผู้ผลิตข้าวโพดหวานรายใหญ่แห่งหนึ่ง ของประเทศไทยและในตลาดโลก ถือเป็นลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Customer) ของ PEA เขต 1 เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ PEA อ.สันป่าตอง124079

ทั้งนี้ นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ได้กล่าวว่า การเข้าเยี่ยมเยือนและรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า ของ PEA เขต 1 เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรคตลอดจนความต้องการของลูกค้า แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการอย่างมีประสิทธิผล และทันท่วงที เพื่อเดินหน้าสู่ Service Excellence “มีการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร” ตามนโยบายของ ท่านผู้ว่าการ PEA นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว
ที่มาภาพและข้อมูล โดย : นักข่าว my PEA สันป่าตอง
รายงานข่าวโดย : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ PEA เขต 1 เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น