ความคืบหน้า การก่อสร้างทางลอด จุดตัดทางหลวง

img_0217
นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล นายช่างควบคุมโครงการก่อสร้างทางลอดฯ กล่าวว่า โครงการก่อสร้างทางลอดที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 1001 (รวมสะพานข้ามแม่น้ำปิง จ.เชียงใหม่) ระหว่าง กม. 93+960 – กม.97+000 มีระทางยาว 3.04 กิโลเมตร วันเริ่มต้นสัญญา 19 มีนาคม 2558 วันสิ้นสุดสัญญา 2 มีนาคม 2561 ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 1,080 วัน โดยมีค่างบประมาณงานตามสัญญา 1,172,771,000 บาท และคิดค่าปรับวันละ 2,931,927.50 บาท บริษัทเชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ในส่วนของการออกแบบ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง เป็นผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน คือ สำนักงานก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง

ทั้งนี้ รายละเอียดของการก่อสร้างทางลอดอุโมงค์ มีดังนี้ 1.) งานก่อสร้างทางลอดอุโมงค์ บนทางหลวงหมายเลข 11 ขนาด 6 ช่องทางการจราจร ไป-กลับ ด้านละ 3 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร ทางเท้ากว้าง 1.50 เมตร ความสูงของช่องลอด 5.90 เมตร ความกว้างรวม 31.00 เมตร ความยาวรวม 533.00 เมตร 2.) งานก่อสร้างและขยายความกว้างสะพานข้ามแม่น้ำปิง ก่อสร้างขยายความกว้างสะพานเดิม (ฟ้าฮ่าม) จาก 4 ช่องทางจราจร เป็น 6 ช่องทางจราจร ความกว้างช่องละ 3.50 เมตร ความยาว 140 เมตร ก่อสร้างสะพานคู่ขนาน ขนาด 2 ช่องจราจร ด้านซ้ายทางและขวาทางของสะพานเดิม ขนาดช่องละ 3.50 เมตร ทางเท้ากว้าง 1.50 เมตร ความยาว 160.00 เมตร รวมงานบันไดเชื่อมต่อทางเท้าสะพาน จำนวน 4 แห่ง

3.) งานก่อสร้างและขยายทางหลวงหมายเลข 11 ขยายช่องทางจราจรหลัก จาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร ก่อสร้างและขยายทางคู่ขนานอย่างน้อย 3 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร มีทางเท้ากว้างประมาณ 3.50 เมตร ซึ่งคาดว่าจะมีการหารือ เพื่อย้ายท่อประปาเนื่องจากด้านข้างมีท่อประปา เพราะเกรงว่าจะบดบังทัศนียภาพของ จ.เชียงใหม่ และไม่สามารถขึ้นตอหม้อสะพานได้ แต่ได้พยายามเร่งเต็มที่เนื่องจากประชาชนได้รับผลกระทบพอสมควร คาดว่าจะเสร็จในช่วงกลางปี 2560 ส่วนอุโมงค์ ได้ขุดทางลอดแม่โจ้ดำเนินการไปแล้ว 40% เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ 20% ซึ่งคาดว่าจะเสร็จพร้อมๆกัน การขยายถนนต้องรื้อท่อประปาและวางท่อทดแทน ประชาชนในพื้นที่นั้นๆ อาจจะได้รับผลกระทบทางหน่วยงานได้ พยายามเข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่

นายรัฐพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1.) ลดปัญหาการจราจรรอบเมืองเชียงใหม่ และพื้นที่คอขวดบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำปิง 2.) ลดค่าใช้จ่ายในการใช้รถ และระยะเวลาในการเดินทาง 3.) คนใช้ทางได้รับความสะดวกปลอดภัย 4.) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันการพัฒนาของประเทศ 5.) สร้างความภาคภูมิใจ โดยมีความก้าวหน้าของเดือน กันยายน 2559 ผลงานประจำเดือน คิดเป็น 1.954% ผลงานรวม คิดเป็น 47.082% แผนงานประจำเดือน คิดเป็น 2.189% แผนงานรวม คิดเป็น 30.269% ซึ่งเร็วกว่าแผน +16.813%

ร่วมแสดงความคิดเห็น