หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมครอบครัว เสด็จไปยังบ้านผาหมอนใหม่ในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

b-6-69 b-7-60หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมครอบครัว เสด็จไปยังบ้านผาหมอนใหม่ในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เพื่อเยี่ยมชมแปลงที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกดอกกุหลาบ โดยมีเกษตรกรในพื้นจัดพิธีมัดดั้งเดิมของชาวปกาเกอญอเป็นการต้อนรับ บริเวณสโมสรอินทนนท์

ร่วมแสดงความคิดเห็น