กต.ตร.แม่ริม สร้างขวัญกำลังใจ ตำรวจประจำตู้

83880112054 นายจตุรงค์ มโนรส ประธานคณะกรรมการติดตามการบริหารงานตำรวจ สภ.แม่ริม( กต.ตร.)พร้อมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำตู้ตำบลต่างๆใน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พร้อมนำเครื่องดื่มบำรุงกำลัง ขนม อาหารว่างไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ประจำป้อมยามต่างๆทั่วเขตรับผิดชอบ จำนวน 12 แห่ง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และแทนความขอบคุณที่ตำรวจทุกนายได้เสียสละเวลาอันมีค่า ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยว

และเนื่องในวันสถาปนาวันตำรวจแห่งชาติ ที่มาถึงในวันที่ 13 ต.ค.2559 ทาง สภ.แม่ริม โดย พ.ต.อ.สุธี จำปา ผกก.ได้จัดพิธีทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว รวมถึงอุทิศบุญกุศลไปให้ข้าราชการตำรวจที่ล่วงลับ โดยช่วงเช้าจัดพิธีทางศาสนาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ กต.ตร.สภ.แม่ริม มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดาข้าราชการตำรวจ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มงานในสังกัด สภ.แม่ริม8387583894

ร่วมแสดงความคิดเห็น