อบรมการผลิตกาแฟอราบิก้าคั่วบดสำหรับธุรกิจกาแฟ

p5

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตกาแฟอราบิก้าคั่วบดสำหรับธุรกิจกาแฟ” ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน ณ อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกาแฟอราบิก้า กระบวนการปลูก การแปรรูปและการคัดเกรดเบื้องต้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการคั่วกาแฟ หลักของการคั่วกาแฟ การผลิตกาแฟอราบิก้าคั่ว-บด และเพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายระหว่างผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า ผู้ทำธุรกิจจำหน่ายกาแฟรายย่อยและหน่วยงานราชการ ในการพัฒนากาแฟอราบิก้าต่อไปในอนาคต

ผู้สนใจรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 โดยมีค่าลงทะเบียน คนละ 3,500 บาท ในการจ่ายค่าลงทะเบียน สามารถการโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี “ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง” เลขที่ 456-012-4558 เมื่อโอนแล้วกรุณาส่งสำเนาการโอนเงินค่าลงทะเบียนดังกล่าวมายัง ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง โทรสาร. 0-5322-2014 หรือ อีเมล์: [email protected] สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5394-4052 , 0-5322-2014 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/PrAgriCMU และ www.agri.cmu.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น