ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลง (MOU) ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข.-มอ.-มช.

1-115ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลง (MOU) ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข.-มอ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2559 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนา 67 คน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น