อดีตแม่ทัพภาค 3 มอบทุนการศึกษาให้เด็กพระบาทห้วยต้ม

b-6-71b-5-86
อดีต แม่ทัพภาคที่ 3 มอบทุนการศึกษา พร้อมอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้แก่ โรงเรียนพระบาทห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ.ลี้ จ.ลำพูน

พล.อ.สาธิต พิธรัตน์ อดีต แม่ทัพภาคที่ 3 และ ผู้บริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนพระบาทห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูนโดยมี นายวรเชษฐ์ ด่วนเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นักเรียน เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา ให้แก่ นักเรียน ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ เป็นผู้ประพฤติตนดี โดยมอบให้นักเรียน จำนวน 10 ทุน และ มอบอุปกรณ์กีฬา พร้อมถุงยังชีพ อีกจำนวน 200 ชุด

โอกาสนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้จัดนิทรรศการ การกำเนิดและวิวัฒนาการของไปรษณีย์ไทยตั้งแต่ยุดอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่เด็กนักเรียน ในการที่จะได้ไปใช้บริการไปรษณีย์ไทย ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน อีกด้วย
นายวรเชษฐ์ ด่วนเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า โรงเรียนพระบาทห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ เปิดสอน ในระดับ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนส่วนใหญ่ครอบครัวมีฐานะยากจน บิดามารดา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีเชื้อสายเผ่าปกาเกอะญอ ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด รวม 1,563 คน .

ร่วมแสดงความคิดเห็น