คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาแลก

b-1-jpg

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จัดอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจำนวน 27 คน จาก Victoria University College สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อินทรังษี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวให้โอวาท และ มอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน ทั้งนี้นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้มาศึกษาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรม และในโอกาสเดียวกันได้กล่าวคำอำลาเนื่องในโอกาสเดินทางกลับประเทศ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น