พาณิชย์เชียงใหม่ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ที่จำหน่ายชุดดำปิดป้ายแสดงราคา อย่างชัดเจน

pnoht590322001022201

นายนิรันดร์  อินตาวงศ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่จำหน่ายชุดดำปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ผู้บริโภคเห็นอย่างชัดเจนและอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคา หรือปฏิเสธการจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เพื่อทูลเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภค หรือตรวจสอบพบว่าไม่มีการปิดป้ายแสดงราคา หรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือปฏิเสธการจำหน่าย ต้องระวางโทษ ดังนี้ กรณีไม่ปิดป้ายแสดงสินค้าหรือบริการมีความผิดตามมาตรา 28(40) ต้องระวางโทษเปรียบเทียบปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือปฏิเสธการจำหน่าย ตามมาตรา 29 และ 31 ต้องระวางโทษตามมาตรา 41 จำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากผู้บริโภคพบเห็นการไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรแจ้งที่สายด่วน 1569

ร่วมแสดงความคิดเห็น