ประชุมพัฒนาศักยภาพครูธุรการโรงเรียน สพป.เชียงใหม่เขต 2

b-4-jpg
ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดและปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพครูธุรการโรงเรียน สพป.เชียงใหม่เขต 2 โดยได้ให้โอวาท และฝากข้อคิดในการร่วมมือกันเพื่อการทำงานและให้สานต่อความสัมพันธ์ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันการจัดตั้งชมรม เพื่อการทำงานให้เป็นรูปธรรม ณ แพล้านนา อุทยานแห่งชาติศรีล้านนา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จัดระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2559 โดย นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ ผู้อำนวยการกลุ่ม ICT.เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น