ร่วมประชุมการติดตามการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

7-jpg

วิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้ นำพา จันทร์วงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการติดตามการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยมี อนุชา ศานติวิจัย ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านศรีดงเย็น ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น