มุทิตาสักการะ..

b1

สมบูรณ์ กันทะปา นางนุจินี โฮ พร้อมคณะ ถวายมุทิตาสักการะแด่ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ในโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคล 74 ปี 54 พรรษา ท่ามกลางพระเถรานุเถระ พระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น