สวดถวายเป็นพระราชกุศล..

2

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นำคณะข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชนชาจังหวัดแพร่ ร่วมใจจัดบำเพ็ญพระกุศลสวดอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง และพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ พิธีลงนามน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย โดยมีพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต

ร่วมแสดงความคิดเห็น