8 อำเภอตรวจเข้มตั้งด่านดูแลความเรียบร้อย

73976เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา ภายใต้การอำนวยการของว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน สั่งการให้ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน(กลุ่มงานความมั่นคง) โดยชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมชุดที่ 1 ร่วมสนธิกำลังฝ่ายปกครอง อ.เมืองลำพูน (ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อพปร. และสมาชิก อส.) เจ้าหน้าที่ทหารจาก บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.เมืองลำพูน และ สภ.นิคมอุตสาหกรรม จำนวนกว่า 100 นาย ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และลาดตระเวน เพื่อตรววจตราดูแลความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการก่ออเหตุความวุ่นวายจากผู้ไม่หวังดี ในพื้นที่ อ.เมืองลำพูน ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ค 2508/2559 ลงวันที่ 14 ต.ค. 59 เรื่อง จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน

73977

โดยเป็นการปฏิบัติงานต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 มีการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด บริเวณหน่วยบริการประชาชน และจัดชุดลาดตระเวน ในสถานที่สำคัญ ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำพูน , บริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร , ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี และจุดเสี่ยง/จุดล่อแหลมในพื้นที่ ต.ประตูป่า ,ต.มะเขือแจ้ , ต.อุโมงค์ และต.หนองช้างคืน เพื่อป้องกันการก่อเหตุจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดี โดยพบการกระทำผิด พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 จำนวน 1 แห่ง ที่บ้านหัวฝาย ม.1 ต.หนองช้างคืน จับกุมตัวผู้ต้องหา ได้ 2 ราย พร้อมของกลาง 12 รายการ นำส่ง พงส.สภ.เมืองลำพูน ดำเนินคดีตามกฎหมาย สำหรับสถานบริการ/สถานประกอบการ ไม่พบว่ามีการเปิดให้บริการแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นวันออกพรรษา ซึ่งห้ามมิให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 5 ก.พ. 2558 ทั้งนี้ ในส่วนของอำเภอต่างๆ ได้มีการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และตรวจตราสถานประกอบการในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังเหตุจากผู้ไม่หวังดีเช่นเดียวกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น