พาณิชย์เข้ม โก่งราคา เสื้อดำ

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ก.พาณิชย์สั่งพาณิชย์จังหวัดคุมเข้ม ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณและราคาเครื่องแต่งกายไว้ทุกข์ทั่วประเทศ พร้อมประสานผู้ผลิตให้กระจายสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของ ประชาชนอย่างทั่วถึง วอนอย่ากักตุนและขึ้นราคาสินค้า รวมทั้งขอความร่วมมือโรงงานผู้ผลิตดูแลไม่ให้สินค้าขาดตลาด ยํ้าหากพบมีความผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงเวลานี้ที่ประชาชนมีความต้องการเลือกซื้อเครื่องแต่งกายสีดำไว้ ทุกข์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศทั่วประเทศ จึงสั่งการให้กรมการค้า ภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศออกตรวจสอบสถานการณ์ การจำหน่ายเครื่องแต่งกายสีดำไว้ทุกข์ รวมถึงผ้าแพรขาว ดำ ตามแหล่ง จำหน่ายเสื้อผ้า ร้านค้าห้างสรรพสินค้าปลีกค้าส่งเป็นประจำทุกวันทั้งในวัน ธรรมดาและวันหยุดราชการอย่างใกล้ชิดและให้มีการรายงานเข้ามาในส่วน กลางเป็นระยะทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดการกักตุนสินค้าทำให้สินค้าขาดตลาดไม่ เพียงพอกับความต้องการของประชาชน และไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้น ราคาสินค้า โดยให้กำชับผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ชัดเจนรวมทั้ง แนะนำแหล่งจำหน่ายให้ประชาชนรับทราบอีกด้วยจึงขอความร่วมมือผู้ ประกอบการอย่าฉวยโอกาสกักตุนสินค้าและปรับขึ้นราคาหากตรวจพบว่ามี การกักตุนสินค้าและฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่า ด้วยราคาสินค้าและบริการ มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้จากการรายงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม เป็นต้นมา พบว่าความต้องการสินค้าเครื่องแต่งกายไว้ทุกข์ในทุก พื้นที่มีเพิ่มสูงขึ้นมากในทุกจังหวัด อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ตาก พะเยา พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ขอนแก่น อุดรธานี ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ ชัยภูมิ มหาสารคาม ศรีสะเกษ สระแก้ว ตราด ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี ชุมพร กระบี่ และปัตตานี โดยในช่วงนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าให้แก่ประชาชนใน ราคาปกติ

b2-w18h9รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ซึ่งในบางพื้นที่แจ้งว่าผู้ประกอบการได้มีการสั่งสินค้ารอบใหม่เพื่อรองรับ ความต้องการของประชาชนแล้ว โดยเฉพาะผ้าขาวดำมีความต้องการสูง เนื่องจากหน่วยงานต่างๆซื้อไปประดับหน้าสำนักงานกันเป็นจำนวนมากทั้ง ในส่วนของภาครัฐและเอกชนจึงสั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประสาน ตรวจสอบสต็อกสินค้าผ้าขาวดำของโรงงานผู้ผลิต เพื่อไม่ให้ขาดแคลนและ ป้องกันการกักตุนสินค้าเพื่อเก็งกำไร รวมทั้งให้มีการประสานงานเชื่อมโยง การสั่งซื้อจากจังหวัดที่มีสต็อกสินค้าอยู่มาก เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้ ได้รับแจ้งว่ามีสต็อกคงเหลือเพื่อช่วยกระจายสินค้าไปยังจังหวัดที่มีความ ต้องการเร่งด่วน พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรม การค้าภายในประสานกับโรงงานผู้ผลิตให้เร่งผลิตสินค้าออกมาให้เพียงพอ ต่อความต้องการ จึงขอความร่วมมือประชาชนทยอยซื้อสินค้าและขอให้ มั่นใจว่ากระทรวงพาณิชย์จะดูแลให้มีสินค้าเพียงพอกับความต้องการใน ราคาที่เป็นธรรมเพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกคนได้น้อมสำนึกในพระ มหากรุณาธิคุณและน้อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเป็นไปอย่างเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น