ชาวแพร่ภูมิใจ พลับพลารับเสด็จฯ วันนี้ยังคงสภาพสมบูรณ์ สวยงาม

3-117 ในเขตท้องที่อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีพลับพลาที่ประทับคราวที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดแพร่ เมื่อปี พ.ศ.2501 ซึ่งพลับพลาดังกล่าวยังคงอยู่ในสภาพดี ตั้งอยู่บริเวณในที่ว่าการอำเภอสูงเม่น จากการสำรวจพบว่าพลับพลาที่ประทับในหลวงฯ แห่งนี้ยังคงสภาพสมบูรณ์ สวยงาม มีสระนํ้าล้อมรอบ โดยทางอำเภอสูงเม่น ได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 เมื่อ 19 ปีที่ผ่านมา ทางอำเภอสูงเม่น ได้เขียนป้ายติดไว้ว่ารออยู่ระหว่างการของบประมาณปรับปรุง โดยด้านในของพลับพลามีภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อยู่จำนวนมาก

1-120

จากประวัติศาสตร์ของจังหวัดแพร่ ได้กล่าวถึงพระราชกรณียกิจที่ในหลวงเสด็จเมือง ว่า วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2501 เวลาเช้า เสด็จฯออกจากที่ประทับแรมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ถึงอนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์ อดีตข้าหลวงประจำเมืองแพร่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ จากนั้นเสด็จฯผ่านหน้าวัดร่องกาศ อำเภอสูงเม่น มีราษฎรจำนวนมากเฝ้าฯ รับเสด็จสองฟากถนน จึงโปรดเกล้าฯ ให้หยุดรถยนต์พระที่นั่ง ทั้งที่ไม่มีในหมายกำหนดการ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิดเป็นเวลาพอสมควร จึงเสด็จฯ ต่อไปยังที่ว่าการอำเภอสูงเม่น เมื่อถึงหน้าที่ว่าการอำเภอสูงเม่น ได้ประทับยังพลับพลา นายอำเภอสูงเม่นกราบบังคมทูลพระกรุณานำข้าราชการและราษฎรเข้าเฝ้าฯ มีการแสดงฟ้อนรำพื้นเมืองของชาวอำเภอสูงเม่นถวายต่อหน้าที่ประทับ เวลา 09.00 น. จึงได้เสด็จฯ จากที่ว่าการอำเภอสูงเม่นไปยังสถานีรถไฟเด่นชัย ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าอย่างทั่วถึง ก่อนขึ้นประทับรถไฟพระที่นั่ง เสด็จฯต่อไปยังจังหวัดอุตรดิตถ์

4-106

ร่วมแสดงความคิดเห็น