ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี สพล.เชียงใหม่ ไปดูสนามหญ้าเทียมใน สพล.ชลบุรี

7583ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี สพล.เชียงใหม่ ไปดูสนามหญ้าเทียมใน สพล.ชลบุรี ทั้งวิธีการดูแล ก่อนที่จะมาจัดสร้างที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ที่สนาม 2 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ในปี 2560 จะลงมือก่อสร้าง

ร่วมแสดงความคิดเห็น