พสกนิกร อ.ฮอด จัดพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7วัน)

s__56844314นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สัตตมวาร(7วัน) ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ประชาชนทั่วไป และด.ต.ไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม นำผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมพิธีสำคัญในครั้งนี้ ณ วัดอินทาราม(แม่ทัง)

s__56844313

ร่วมแสดงความคิดเห็น