มอบเงินช่วยเกษตรกรไร่ 1 พัน ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตร


134326134321 มื่อวันที่ 20 ต.ค. 2559 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอำเภอแม่ริม ร่วมกับ นายประหยัด ปัญญามี  ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาแม่ริม  นายสมจิต จันทร์เที่ยง นายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็ก ร.ต.ต.โกมินทร์ ทิพจร นายก อบต.สะลวง  นายอานนท์ ธงทอง กำนันตำบลขี้เหล็ก ร.ต.อินสอน ลือไชย ผู้แทนทหารกองพันพัฒนาที่ 3นางสาวชฎารัตน์  เมฆเจริญ  เกษตรอำเภอแม่ริม ร่วมกัน มอบเงินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 (ไร่ละ 1,000บาท) ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลสะลวง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม โดยมีเกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือรอบที่ 1 รวม 256 ราย เป็นเงิน 1,410,000 บาทs__1982546

ร่วมแสดงความคิดเห็น