เทศบาลนครลำปาง รวมพลังความสามัคคี แปรขบวนอักษรรูปหัวใจ กราบพระบรมฉายาลักษณ์ สวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวง รัชกาลที่ 9

s__3825675

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง และพสกนิกร กว่า 500 คน ร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยร่วมใจกันแปรขบวนอักษรรูปหัวใจ ขับร้องเพลงขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป เพลงรูปที่มีทุกบ้าน และเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนก้มลงกราบพระบรมฉายาลักษณ์ และได้นิมนต์พระสงฆ์ 10 รูปร่วมประกอบพิธีสวดพระอภิธรรม สวดพระพุทธมนต์/สดับปกรณ์ เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา

s__3825676

ดร.กิตติภูมิ กล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า “นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย ปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพสกนิกรในเขตเทศบาลนครลำปาง ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเปล้าปกกระหม่อมที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ทรงอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา พระราชทรัพย์ นานับประการอย่างต่อเนื่อง โดยมิทรงย่อท้อและเหน็ดเหนื่อย เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร ทรงเป็นดั่งพระมหาชนกของปวงชนชาวไทย ทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตด้วยความเพียร ที่พรั่งพร้อมด้วยพระจริยวัตรอันงดงาม ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยเมตตา ที่ปวงข้าพระพุทธเจ้าได้รับ แม้นพระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัย แต่พระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ยังคงแนบสนิทสถิตอยู่ในดวงจิตและความทรงจำของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบนิจนิรันดร์
ปวงข้าพระพุทธเข้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้”

ร่วมแสดงความคิดเห็น