เหล่ากาชาดเชียงใหม่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

990เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นเจ้าภาพ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่

วันนี้ (22 ต.ค.59) เวลา 19.00 น. ที่ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 นำโดย นาย กมลไชย คชชา ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 นำข้าราชการในสังกัดเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมพสกนิกรชาวเชียงใหม่ร่วมพิธี โดยมี พระเทพสิงหวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีของพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่

ภายในพิธีมีการสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ ทอดผ้าบังสุกุลแด่พระสงฆ์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม อีกทั้งยังมีการเจริญจิตตภาวนา แผ่กุศลอุทิศถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกด้วย

ทั้งนี้ หน่วยงานองค์กรต่างๆและ ประชาชนท่านใดสนใจที่จะเป็นเจ้าภาพในการทำพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิ เบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราช
บรมนาถบพิตร

สามารถติดต่อขอเป็นเจ้าภาพได้ที่ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น