งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซาฯ

88โรงพยาบาลสวนปรุง เข้าร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำสัปดาห์ของจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็น การจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2559 “ปฐมพยาบาลทางใจ…ใครๆ ก็ช่วยกันได้” ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ทั้งนี้ โรงพยาบาล สวนปรุงกำหนดจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 (หน้าลิฟท์แก้ว) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต มีบริการตรวจวัดความเครียด บริการปรึกษาสุขภาพจิตเบื้องต้น พร้อมแจกสื่อสุขภาพจิต ฟรี!!

นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง เปิดเผยว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 1-7 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 โดยในปี กรมสุขภาพจิตได้กำหนดแนวคิดหลักในการรณรงค์ “การปฐมพยาบาลทางใจ…คุณก็ช่วยคนอื่นได้” เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการดูแลจิตใจเมื่อเกิดภาวะวิกฤตและสามารถดูแลจิตใจผู้ที่อยู่ใกล้ชิดได้

โรงพยาบาลสวนปรุง กำหนดจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 (หน้าลิฟท์แก้ว) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-19,00 น. ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาเรื่อง “ปฐมพยาบาลทางใจ ใครๆ ก็ช่วยกันได้ งานนิดเดียว” วิทยากรประกอบด้วย ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา คณะพยาบาลศาสตร์ มช. คุวราคณา เผ่าวงศา พยาบาลวิชาชีพ รพ.ดอยสะเก็ด และคุณวุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ รพ.สวนปรุง และชมการแข่งขันอภิปราย หัวข้อ “ปฐมพยาบาลทางใจและร่วมอาลัยหาในหลวง” ในระดับอุดมศึกษา และทุกวันมีบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น บริการตรวจวัดความเครียด ความสุข ความเข้มแข็งทางใจ ความฉลาดทางอารมณ์ บริการปรึกษาสุขภาพจิตทุกวัย ภาวะติดสุรา การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก มุมผลิตภัณฑ์ ปลายฟ้า แนะนำสมุนไพร เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น