ต้อนรับ..

b5

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.เขต 34 พร้อมด้วย คณะผู้บริหารองค์กร และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ กอเฉ็ม หมีนเหม สมศักดิ์ พรหมสุทธิ์ รองผอ.สพป.สตูล พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์ TEPE Online จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น