เสื้อผ้าสีดำเชียงใหม่ ลอตใหม่ราคาขยับ

b-3พาณิชย์ สั่งตรวจสอบราคาเสื้อผ้าไว้ทุกข์รายจังหวัด พบส่วนใหญ่ไม่ขาดแคลน ราคาไม่เปลี่ยนแปลง เว้น เชียงใหม่-ร้อยเอ็ด ราคาสูงขึ้น 20-30 บาท/ตัว เหตุเป็นสินค้าลอตใหม่ ต้นทุนผลิตเพิ่ม

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ติดตาม ตรวจสอบปริมาณและราคาเครื่องแต่งกายไว้ทุกข์ทั่วประเทศ เพื่อป้องปรามมิให้ผู้ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคา โดยเฉพาะเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายสำหรับการไว้ทุกข์ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือกักตุนสินค้า จนผู้บริโภคเดือดร้อน โดยผลการออกตรวจสอบเครื่องแต่งกายไว้ทุกข์ในห้างสรรพสินค้า/ร้านค้า ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 19-23 ต.ค. 59 พบว่าส่วนใหญ่มีราคาปกติ ไม่มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า และมีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการ เช่น จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผ้าผืน-ผ้าโทเร 44” ราคา 45บาท/เมตร และผ้าแอโร 44” ราคา 100 บาท/เมตร โดยราคาไม่เปลี่ยนแปลง เพราะเป็นผ้าสต็อกเดิม

ส่วนผ้าสำเร็จรูป-เสื้อยืดคอกลม ตราห่านคู่ (สีขาว) 120-130 บาท/ตัว (สีดำ) 170-190 บาท ตรา F&F (สีดำ,สีขาว) 200 บาท ตรา Assign (สีดำ,สีขาว) 89 บาท ตราอื่นๆ 99-150 บาท เสื้อคอปก ผู้หญิง 260 บาท เสื้อเชิ้ตแขนสั้น ตรา F&F (สีดำ,สีขาว) 329-399 บาท ตราอื่นๆ 199 บาท เสื้อเชิ้ตแขนยาว ตรา F&F (สีดำ,สีขาว) 499 บาท และอื่นๆ 230-250 บาท โดยเสื้อยืดคอกลมสีดำและเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีดำมีน้อย เพราะความต้องการมีมาก ทางร้านได้สั่งสินค้าเข้ามาแล้ว คาดการณ์ว่าปลายเดือน ต.ค.นี้ สินค้าจะมีเพียงพอ ขณะที่ ผ้าดำ ผ้าขาว ใช้ตกแต่งสถานที่ 25-28 บาท/เมตร สินค้ามีเพียงพอไม่ขาดแคลน

ขณะที่ จ.นราธิวาส ผ้าผืน 15-30 บาท/เมตร ผ้าสำเร็จรูป เสื้อคอกลม 129–199 บาท เสื้อคอปก 250–350 บาท เสื้อเชิ้ตแขนสั้น 320 บาท เสื้อเชิ้ตแขนยาว 350 บาท เครื่องทองน้อย 1,500 บาท ซึ่งมีจำหน่ายน้อย ไม่เพียงพอ ทางร้านได้ซื้อวัสดุมาประกอบเองเพื่อจำหน่าย จ.สระบุรี ผ้าผืน ราคา 35-60 บาท/เมตร ผ้าสำเร็จรูป เสื้อคอกลม 120–180 บาท เสื้อคอปก 200–250 บาท เสื้อเชิ้ตแขนสั้น 180-200 บาท เสื้อเชิ้ตแขนยาว 200-250 บาท โดยราคาปกติและปริมาณเพียงพอ อย่างไรก็ตาม ยังมีบางพื้นที่มีปัญหาราคาพื้นที่สูงขึ้น เช่น จ.ร้อยเอ็ด เชียงใหม่ ราคาสินค้าเสื้อดำ/ชุดไว้ทุกข์ (สำหรับการสั่งลอตใหม่) สูงขึ้น 20-30 บาท/ตัว เพราะราคาต้นทุน ณ ต้นทางปรับตัวสูงขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด รายงานสถานการณ์ราคาผ้าม้วนขาวดำ และเครื่องทองน้อยที่ใช้ตกแต่งสถานที่ต่างๆ เพิ่มเติม โดยราคาผ้าผืนยังปกติ ยกเว้นบางพื้นที่ เช่น จ.ชัยภูมิ มีผ้าผืนสีขาวและดำไม่เพียงพอต่อความต้องการ ผู้ซื้อจึงใช้ผ้าที่นำมาตัดเย็บเสื้อผ้าแทนจึงมีราคาสูงกว่า ผ้าผืนที่ใช้ประดับตกแต่งทั่วไป และไม่มีเครื่องทองน้อยจำหน่ายในพื้นที่

พร้อมกันนั้น ยังได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วน เช่น หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้ประกอบการภาคเอกชน ห้างร้าน เปิดรับบริจาคเสื้อดำ และเสื้อสีต่างๆ เพื่อนำมาย้อมเป็นสีดำ และนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อย บรรเทาค่าครองชีพแก่ประชาชน โดยผู้ที่มีความประสงค์บริจาคสามารถนำมาบริจาคได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 พ.ย.59

ร่วมแสดงความคิดเห็น