สโมสร นศ.มช.เตรียมจัดงาน สักการะพระบรมสารีกธาตุฯ

s__8765458

เมื่อเร็วๆ นี้ นายฐาปกรณ์ ลองไชย และ น.ส.เจนจิรา ใจตาบุตร ประธานชมรมพุธรศิลปศึกษาและประเพณี สโมสรนักศึกษา มช. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ได้มีการแถลงข่าวเรื่อง งานสักการะพระบรมสารีกธาตุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลาง จ.เชียงใหม่
ด้วยทางชมรมพุธรศิลปศึกษาและประเพณี สโมสรนักศึกษา มช. ได้มีการจัด งานสักการะพระบรมสารีกธาตุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 6 – 12 พฤศจิกายน 2559 ณ ศาลาธรรม มช. ซึ่งในการทำพิธีสักการะพระบรมสารีกธาตุ มีพระอภิธรรมทั้งหมด 6รู ป ซึ่งวันที่ 6 พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรย์ วันที่ 7 พระครูวิมลธรรมรัด เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม วันที่ 8 พระมหาอมรชัย จารุวัณโณ วัดเขาสนามชัย วันที่ 9 พระครูปริบัติยานุศาสน์ เจ้าอาวาสวัดฝายหิน วันที่ 10 พระครูธีรสุตพจน์ เจ้าอาวาสวัดผาลาด วันที่ 11 พระอาจารย์ภิกษุณีนันทญาณี เวลา 18.00 น.

ทางผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรแขก ผู้มีเกียรติ และนักศึกษา ประชาชน ได้ร่วมกัน อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์ประธานที่ได้รับประธานจาก สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จากวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวงถึงบริเวณอ่างน้ำพุหน้าศาลาธรรม และพร้อมกันบำเพ็ญกุศลสวดมนต์ทำวัตรเย็น ในเวลา 19.00 น.เป็นต้นไป ร่วมกันฟังพระธรรมเทศนาและฟังพระอภิธรรม จุดเทียนบูชาพระบรมสารีริกธาตุและ พระพุทธศิลปาคม บรมศาสนา ปัญญาศาสนิกนาถ อินทราชรังสรรค์และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ร่วมแสดงความคิดเห็น